Däckservice och Jour

Vi förfogar även över två servicebil med vilka vi på plats kan utföra en mängd arbetsuppgifter.

Får du problem utanför ordinarie arbetstid då butiken är stängd, verkstaden stängd och personalen ledig så finns alltid jourbilen klar att hjälpa dig.

Jourtelefon
0708-25 34 29