integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Jojjens Däckservice aB                                                  
23 februari 2021

För Jojjens Däckservice AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Jojjens Däckservice AB:s verksamhet är Jojjens Däckservice AB personuppgiftsansvarig. (556175-5470 Artillerigatan 29, 415 05 GÖTEBORG)

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Peter Svenningsson. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

COOKIE POLICY

Användning av Cookies


Jojjens använder sig av cookies på vår webbplats för vissa funktioner på sidan. Syftet med cookies är att vi ska kunna ge våra besökare en så bra service som möjligt samt för att se vilka webbsidor som våra besökare är mest intresserade av.

Vad är Cookies?

En cookie är en liten textfil med en samling data som lagras på din dator. Cookien innehåller ingen personinformation såsom telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter utan är bara till för att vi skall förstå att du är samma person som kommer tillbaka till oss.

Cookies sparas alltid bara på din dator/mobila enhet och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. I din webbläsare kan du ange om cookies ska tillåtas eller om webbläsaren ska visa ett varningsmeddelande varje gång en cookie söker tillträde till din dator.

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor. Det innebär dock att du inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats.

Genom att fortsätta på vår webbplats och använda våra tjänster godkänner du att ta emot alla cookies på Jojjens sidor.

Olika typer av cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies finns kvar på användarens dator till dess att användaren tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och användaren återkommer till www.jojjens.se. Vissa permanenta cookies kan användas för att spåra en användares besök på flera olika webbplatser. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i användarens dator under tiden användaren är inne på www.jojjens.se. När användaren stänger ned sin webbläsare försvinner eventuella sessionscookies.

Hur besökare kan hantera cookies

Vi har en bekräftelsedialog på vår sida via vilken du accepterar användandet av cookies på vår site.

Du kan begränsa möjligheten eller omfattningen för en site att använda Cookies i din webbläsare. Det gör du i inställningarna. Du kan normalt välja att helt blockera cookies, blockera tredjepartscookies eller be webbläsaren att radera alla cookies när du stänger den.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du inte accepterar cookies.

Fler frågor

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på info@jojjens.se